Apie mus

Įvairūs moksliniai tyrimai

Fundamentalūs ir taikomieji moksliniai tyrimai farmacijos ir medicinos pramonei, siekiant išspręsti įvairius mokslinius neapibrėžtumus įvairiuose MTEP etapuose (nuo produkto koncepcijos iki bandomosios partijos gamybos)

Eksperimentinė plėtra

Projektuojama ir parengiama įranga, sukaupiami ištekliai bandomųjų partijų gamybai, atliekami įvairūs įrangos ir technologinio proceso derinimo darbai, siekiant išspręsti įvairius technologinius neapibrėžtumus įvairiuose MTEP eksperimentinės plėtros etapuose

Projektų rengimas ir konsultacijos

Įvairių ES ir nacionalinių projektų rengimo ir konsultacijų paslaugos farmacijos ir medicinos pramonei

Naujų produktų įvertinimas

Naujų bandomųjų produktų pavyzdžių kokybės ir išeigos įvertinimas, produktai pristatomi potencialiems vartotojams ir distributoriams.

Mūsų kontaktai

info@biofita.eu

Įgyvendinami projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Funkcinio kūdikių čiulptuko sukūrimas ir įvertinimas“, finansuojamas pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“


Projekto trukmė: nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 vasario 28 d.


Projekto tikslas – komercializuoti funkcinį kūdikių čiulptuką.


Projekto vykdytojas: MB "Biofita"